Hướng Dẫn: (Giao Diện Hiển Thị Tốt Hơn Cho Máy Tính)

Bước 1: Sử dụng biểu tượng động cơ ở mỗi chiếc xe để thêm vào trang so sánh xe.

Trang Cửa Hàng

Trang Sản Phẩm

Bước 2: Vào trang so sánh xe để xem xe và xóa bớt xe đang xem