Bảo Hành

Xe Du Lịch (Xe mới):

Xe Quý khách được bảo hành 3-5 năm hoặc 100.000Km (tùy điều kiện nào đến trước)

 

BẢO HÀNH:

Được bảo hành hầu hết các bộ phận xe (xem tại Sổ bảo hành)

Các bộ phận không được bảo hành (xem tại Sổ bảo hành)

 

LỊCH BẢO DƯỠNG:

Lần 1: 1000Km đầu tiên – Nội dung: Thay nhớt, thay lọc nhớt

Lần 2: 5000Km tiếp theo – Nội dung: Thay nhớt, thay lọc nhớt, kiểm tra các bộ phận máy

Lần 3: 5000Km tiếp theo – Nội dung: Thay nhớt, thay lọc nhớt, kiểm tra các bộ phận máy

Lần 4: 5000Km tiếp theo – Nội dung: Thay nhớt, thay lọc nhớt, kiểm tra các bộ phận máy

Lần 5: 5000Km tiếp theo – Nội dung: Thay nhớt, thay lọc nhớt, kiểm tra các bộ phận máy

Lần n: 5000Km tiếp theo – Nội dung: Thay nhớt, thay lọc nhớt, kiểm tra các bộ phận máy

 

KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH:

Đối với các trường hợp tự ý bảo dưỡng ở những cơ sở ngoài hệ thống Gara Chính Hãng

Không thực hiện Quá trình bảo dưỡng xe theo định kì khuyến nghị, khiến xe bị tổn hại